Nowości  Kryptowaluty  Kryptogiełdy    
 


WalutyWirtualne.pl > Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin (BTC) to najstarsza i najbardziej znana kryptowaluta.

Bitcoin jest rodzajem pieniądza elektronicznego, który bazuje na formie sieci komputerowej P2P. Jest ona zdecentralizowany, nie stoi za nim żadne państwo czy organizacja. Emitentem, rejestratorem i posiadaczem systemu jest każdy jego użytkownik.

Koncepcja waluty Bitcoin została zaproponowana przez Satoshi Nakamoto w 2008 roku. Opublikował on dokument z założeniami systemu Bitcoin. Został on przyjety przez społeczność internetową i rozwinięty do działającego systemu.

Z funkcjonalnego punktu widzenia Bitcoin jest połączeniem gotówki i elektronicznych przekazów pieniężnych.

Jednostki waluty są przechowywane przez uczestników systemu na ich komputerach. Komputery innych tworzące sieć P2P służą do wspólnego zatwierdzania transakcji. Na sieć Bitcoin składają się zatem komputery uczestników tej waluty, którzy zainstalowali na swoim komputerze lub smartfonie odpowiedni program do obsługi waluty rozpowszechniany jako darmowy open source (tzw. klient Bitcoin). Potwierdzane przez sieć trwa od 10 do 60 minut. Dzięki takiemu podejściu jest pewność, że jednostki pieniężne zostają wydane tylko raz. Sieć także zapewnia brak możliwości wprowadzania fałszywych jednostek.

Płatności są anonimowe. Dzięki temu, że odbywają się one w sieci rozproszonej P2P nie jest łatwym identyfikacja stron transakcji (można tego próbować wprawdzie przez numer IP uczestnika i przypisanie do nich transakcji z sieci transakcji przechowywanej przez sieć). Anonimowość systemu Bitcoin można porównać z tradycyjną gotówką.

Płatności odbywają się na adresy, które można stworzyć w programie - są tamże generowane jako klucz. Wysłać je można następnie pocztą elektroniczną do płacącego. Liczba przekazanych jednostek Bitcoin zależy tylko od stron transakcji.

Obecnie coraz więcej sprzedawców internetowych oraz osób posługuje się płatnościami Bitcoin. Obecnie za walutę Bitcoin kupić można usługi informatyczne, ubranie, książki. Dodatkowo płatności Bitcoin przyjmują organizacje lub strony internetowe, które oferują darmowe informacje, oprogramowanie - odbiorca takich dóbr może przekazać płatności Bitcoin w ramach dziękczynienia.

Walutę Bitcoin można nabyć na 2 sposoby:

  • pierwotny poprzez wygenerowanie nowych Bitcoinów (tzw. kopanie),
  • wtórny poprzez ich nabycie na drodze transakcji, darowizny lub wymiany waluty w kantorze.

W kantorach wymiana odbywa się po ustalnym przez rynek kursie wymiany. Taki zakup jednostek jest najszybszym sposobem na pozyskanie waluty Bitcoin. Jednostki Bitcoin można także "wydobywać" samemu na zasadzie zlecenia własnemu komputerowi znalezienia rozwiązania dla trudnego i czasochłonnego matematycznie zadania. Nie jest to zatem łatwe podobnie jak wydobywanie tradycyjnego złota w kopalni, dlatego osoby "generujące" Bitcoiny nazywane są czasem kopaczami.

Liczba jednostek Bitcoin jest ustalona, zatem w przeciwieństwie do walut za którymi stoją państwa nie mogą one być "dodrukowane". Uczestnicy sieci przestrzegają bowiem tego limitu. Wraz z czasem oraz zbliżaniem się do górnego limitu 21 mln jednostek Bitcoin generowanie kolejnych jednostek waluty staje się to coraz trudniejsze.

Mimo, że liczba jednostek waluty jest z góry ograniczona to jednak nie zabraknie ich. Jednostki są bowiem bardzo podzielne - dzielą się ułamki wiele miejsc po przecinku.

Nawiązując do skrótowych oznaczeń innych narodowych walut dla Bitcoin używany jest często symbol BTC.

WalutyWirtualne.pl na serwisach społecznościowych: